Jak si vybrat Tiny House?

Přemýšlíte nad novým domem a nevíte, jak vybrat ten správný? Seznámili jste se s konceptem Tiny House (aneb dům na kolečkách) a líbí se Vám tento typ bydlení? Je pro vás důležité být ve spojení s přírodou a přitom Vám vůbec nevadí menší prostory? Skvělé. Přesto možná stále nerozumíte tomu, proč jsou tak výrazné cenové rozdíly jednotlivých nabídek výrobců Tine Houses. Možná si pokládáte otázku, zda cena souvisí s kvalitou? To je totiž to první, co člověka napadne při pohledu na dům za 500 tisíc Kč a naproti tomu na dům, jehož cena se pohybuje kolem 900 tisíc Kč? V čem tkví hlavní rozdíly v nabídkách domů a na co se soustředit při jejich výběru? Pokusím se Vám s odpověďmi na tyto otázky pomoci. Pojďme si projít pár zásadních bodů. Samotný výběr toho, který dům vám nejvíce vyhovuje, je pak pouze na Vás.

Tiny House - ilustrativní foto

1.   Cena je většinou úměrná kvalitě

Jak už to běžně chodí, při nákupu jakéhokoliv zboží cena odráží kvalitu použitých materiálů a jejich celkové zpracování. V případě Tine Houses je značný rozdíl mezi použitím 60 mm a 100 mm izolace, mezi použitím vaty nebo pěny, mezi 12 mm a 15 mm palubkami. Pouze použitím těchto tří uvedených položek vede ke značným rozdílům v ceně. Nečekejte, že Vám někdo nabídne Tiny House, u něhož byly použity materiály za 600 tisíc korun při započtení práce za konečnou cenu 800 tisíc Kč. Je velmi důležité porovnávat kvalitu jednotlivých částí domu. Vybírejte proto nejen podle ceny, ale zejména podle kvality použitých materiálů. To samozřejmě platí zvláště v případech, kdy Tiny House budete chtít používat nejen v létě, ale i v zimě. Právě v tomto případě, je zásadní mít tloušťku stěn cca 100 mm. Kvalita použitých materiálů a izolace je proto velmi důležitá!

2.   Mobilita

Než se začneme věnovat jednotlivým částem domu, rád bych se zaměřil na mobilitu. Je zásadní rozdíl v tom, jeli Tiny House na kolech či nikoli. Jen cena podvozku s určitou nosností a výškou přináší rozdíl v desítkách tisíc korun.

1. Rám s nápravou za osobní auto (se SPZ)

Musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích: je to výška do 4 m, šířka do 2,5 m a váha přívěsu (s domkem), která nesmí převýšit 3,5 t. Právě váha je zásadním faktorem, protože je velmi závislá na použitých materiálech. V případě použití první vrstvy konstrukce v podobě OSB desek, povede v konečném důsledků k navýšení celkové hmotnosti o cca 200 kg. Dále záleží samozřejmě na základní konstrukci, konstrukci střechy, výběru podlahové krytiny, řešení koupelny, loftu na spaní, vybavení nábytkem, použitých oknech atd. Zjistíte, že nepřekročit váhu 3,5 t včetně podvozku (cca 800 kg) není snadné. Takový typ domu musí být logicky dražší, ale na druhou stranu disponuje SPZ, a proto je možné ho kdykoli zapojit za osobní automobil (s tažným zařízením na 3,5 t) a přemístit ho podobně jako karavany.

Tento typ přívěsu musí být bržděný, a to zásadně zvyšuje cenu!

2. Rám s nápravou za traktor nebo nákladní automobil (se SPZ)

Oproti přívěsu za osobní automobil je tu jedna zásadní výhoda. Podmínky pro provoz na pozemních komunikacích jsou sice stejné, protože i v tomto případě může mít přívěs SPZ, ale vyšší zde je max. přípustná hmotnost. V tomto případě totiž můžete počítat s hmotností 5,5 t, a to může značně ovlivnit i výběr materiálů. Mohou tak být použity levnější a zpravidla těžší materiály, díky kterým bude realizace stavby jednodušší a v konečném důsledku dokonce i pevnější. V čem je tedy háček? Přívěs za traktor má dvě hlavní omezení: prvním z nich je maximální povolená rychlost 40 km/h a druhým je omezení mobility.

U druhé varianty, to je zapojení přívěsu za nákladní automobil, není limitujícím faktorem maximální povolená rychlost, ale spíše dostupnost nákladního auta. Protože ne každý má k dispozici nákladní automobil, aby si mohl domek v případě potřeby někam převézt.

Tento typ přívěsu musí být bržděný, a to zásadně zvyšuje cenu!

3. Rám s nápravou za traktor (bez SPZ)

V tomto případě je největším omezením mobilita, protože přeprava je možná jen jako nadměrná doprava zajišťovaná specializovanými firmami. Až místně je možné použít traktor. Pokud budete chtít domek stěhovat, pak to není tak jednoduché jak to  bylo u výše uvedených variantách.   

Tento typ přívěsu NEMUSÍ být bržděný, a to zásadně snižuje cenu!

3.   Rám a podvozek

Rám – u rámu bude hrát roli jeho velikost (zejména z pohledu použitého železa). Dále je nutné sledovat povrchovou úpravu rámu, protože jiná cena bude u železného rámu natřeného jen barvou a jiná v případě, kdy je rám plně pozinkovaný. Tato skutečnost ovlivní nejen cenu, ale také trvanlivost konstrukce, její odolnost na povětrnostní vlivy a zejména i nutnost dalších nátěrů a dodatečných investic.

Podvozek – jak jsem již uvedl výše, existuje významný cenový rozdíl v závislosti na tom, zda podvozek je nebo není bržděný. U podvozku je dále důležitá jeho nosnost a výška. Tyto dva parametry zásadně ovlivňují cenu. Platí, že čím vyšší má podvozek nosnost, tím dražší je a čím nižší má výšku od země a je bržděný, je tím dražší je.

Rám Tiny House

4.   Síla konstrukce

Konstrukční dřevo není v současné době levným výrobním materiálem, přesto i zde existují značné rozdíly. Platí, že dřevo, které splňuje kvalitativní standardy (např. KVH nebo BSH) je dražší ve srovnání se dřevem, které je sušené nebo jen vzduchosuché řezivo. Ne každý stavitel si uvědomuje důležitost této informace při stavbě Tiny House. Možná se najdou i tací, kteří budou argumentovat, že suchost dřeva nemá na konstrukci vliv. Opak je ovšem pravdou. Suchost dřeva významně ovlivňuje vlastnosti finální stavby, např. je to způsob, jak eliminovat problémy s případným kroucení dřeva. Důležitá je rovněž kvalita dřeva, protože množství suků ovlivňuje jeho pevnost a odolnost. Velký vypadlý suk může snížit sílu konstrukce v místě až o 40 %. Pokud by Vás zajímaly další informace k této tématice, doporučuji se podívat na článek. Podobná situace je pak i u obkladových palubek. I zde se zásadním způsobem liší cena produktu v závislosti na kvalitě dřeva.

Konstrukce Tiny House

5.   Obložení

Dřevo vs. plast – neplatí, že plast je vždy levnější než dřevo. Je třeba sledovat, o jaký materiál se jedná. Plastový obklad jako např. vinylit je velmi kvalitní a drahý. Na druhou stranu v nabídce jsou také voštinové varianty, které rozpoznáte již na omak, protože jsou měkké a snadno je ohnete i v ruce. První jmenovaný bych na domě rozhodně chtěl, druhý uvedeny ale vůbec. Doporučuji Vám při výběru sledovat jejich UV stabilitu, protože zejména vnější obložení bude vystaveno slunci a vlhku. Lze očekávat, že jinak se budou chovat použité materiály při realizaci Tiny House určeného k připojení za osobní auto (3,5 t), protože zde je předpoklad, že budete chtít s aktivně cestovat a jiné vlastnosti bude mít domek při jeho umístění na pozemku „na vždy“.

Dřevo vs. dřevo – i v tomto případě existují velké rozdíly mezi použitým dřevem z hlediska kvality a ceny. Nejlevnějším druhem dřeva je smrk. Pozor i ten je k dostání v různých kvalitách a za různou cenu.  Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu je profil a síla palubky, např. palubka 12,5 mm v šíři 121 mm a délce 3 m stojí až 300 Kč/m2, zatímco palubka 19 mm ve stejné šíři i délce stojí až 420 Kč/m2.

Smrk, borovice nebo modřín? Jaké dřevo si vybrat na stavbu Tiny House? Každý materiál má své výhody a velmi rozdílnou cenu, ale pozor rozdíl je i v hmotnosti!

Obložení Tiny House

Úprava dřeva – při použití Thermoborovice, což je velmi lehký materiál, vhodný pro vnější obložení, není třeba Tiny House natírat (podobně je tomu u sibiřského modřínu). Cena thermoborovice však vychází na 800 Kč/m2. Levnější je pak např. sibiřský modřín. Ti z Vás, kteří z důvodu vyšší ceny zvolí přeci jen levnější smrk, musí počítat s tím, že bude nutné každé dva až tři roky Tiny house natřít. Znamená to dodatečné výdaje na nákup vhodné lazury. Platí zde skutečnost, že pokud je dřevo označené jako sibiřské, vyrostlo na severní částech světa, má větší hustotu dřeva a tím pádem mnohem lepší vlastnosti než stejný druh dřeva, jež rostl např. v našich klimatických podmínkách. S tím souvisí samozřejmě i jeho cena.  

6.   Podlahy

Velmi důležitý prvkem je v Tiny House rovněž podlaha. Podlahová krytina velmi úzce souvisí se zvolenou variantou vytápění. Elektrické podlahové topení není vhodné pro každou podlahovou krytinu a je třeba dbát na kompatibilitu materiálu. Velmi oblíbené jsou v současné době vinylové podlahy, které nabízí řada výrobců. Jejich nabídka je velmi široká. Ceny se pohybují od 300 Kč/m2, ale doporučuji zvolit varianty vhodné pro elektrické podlahové topení, a zde se pohybují ceny kolem 600 Kč/m2. Jak už bylo výše uvedeno: není vinyl, jako vinyl.

Samozřejmě možností je použít PVC nebo dřevěnou podlahu. Jejich vlastnosti jsou odlišné, stejně tak i cena. Co se týká masivu, jedná se o velmi drahou variantou a v nabídce “cenově přijatelného“ Tiny House jsem se doposud s jeho použitím nesetkal.  

Vinylová podlaha Tiny House

7.   Izolace

V oblasti použití vhodné izolace je situace trošku jednodušší. Kromě vlastnosti samotné izolace se hodně hovoří o tzv. součiniteli tepelné vodivosti Lamb. Pro přehlednost uvádím nejvíce se vyskytující izolační materiály:

  1. Minerální vata – jedná se o asi nejvíce používanou variantu, protože je také cenově nejdostupnější. Součinitel tepelné vodivosti je obvykle Lamb. 0,035 až 0,039 W.m-1.K-1. Nicméně, je nutné upozornit na její negativum: ráda se sesouvá a vznikají tak místa s nedostatečnou izolací, tzv. tepelné mosty. Kromě toho nemá moc ráda vlhkost, a pokud jednou navlhne, výrazně dojde ke snížení izolačních vlastností.
  2. Chytrá pěnová izolace Icynene – jedná se o stříkanou pěnovou izolaci s velmi dobrými užitkovými vlastnostmi. Součinitel tepelné vodivosti je Lamb. 0,035 W.m-1.K-1. Izolace Icynene H₂Foam zajišťuje pokročilé zabránění vlhkosti, jelikož vytváří utěsnění a minimalizuje pronikání vzduchu. Minimalizací vlhkosti, která pochází ze vzduchu pronikajícího vnějšími překážkami budovy, pomáhá izolace Icynene H₂Foam zabránit kondenzaci a díky tomu vzniku plísní na stěnách a stropech. Navíc izolace Icynene H₂Foam pomáhá omezit přístup dráždivých látek, které jsou přenášeny vzduchem, jako jsou alergeny, a také chrání proti průvanu a vlhkosti.

Izolace Tiny House

            Cena chytré pěny je v poměru k vatě cca dvojnásobná!

  1. Další izolační materiály jako jsou pěnové polystyreny (není místo na dostatečně silnou vrstvu pro odpovídající izolační vlastnosti), PIR desky a fenolické pěny (super izolační vlastnosti za velmi vysokou cenu) nebývají moc používané.

8. Okna a dveře

Kdo již někdy vybíral okna a dveře, tak ví, že na trhu existuje obrovská nabídka materiálů za velmi odlišné ceny. Masivní dřevo nebo plast se zasklením (izolační dvojsklo) jsou nejčastějším řešením a jen těžko lze najít vhodnější alternativa. Teoreticky je možné použít i izolační trojsklo, ale existuje zde problém s hmotností a do Tiny House bych jejich použití nedoporučoval (obdobně nedoporučuji ani použití hliníkových konstrukcí).

9. Elektroinstalace

V této oblasti je důležité se ujistit, že máte dostatek možností pro připojení Tiny House k síti. U našich domků za osobní auto do 3,5 t nabízíme možnost připojení jak na 220V, tak i 400V. Minimálně 13 zásuvek je k dispozici v interiéru a 2 zásuvky jsou dostupné v exteriéru. Kromě toho vlastní okruh pro myčku, pračku, bojler, podlahové topení, sporák a mikrovlnku. Viděl jsem nabídku na prodej Tiny House, který disponoval šesti zásuvkami. Již na první pohled je tedy patrné, že existují podstatné rozdíly v prodejních nabídkách.  

10. Topení

Elektrické podlahové – v dnešní době je nabízena široká škála podlahového topení. Je ovšem nutné vybrat takovou podlahovou krytinu, která je pro tento typ topení vhodná. Nejvíce používaný je vinyl (POZOR – ne každý vinyl je vhodný, měl by mít na balení značení, že je vhodný nejen pro vodní podlahové topení, ale také pro elektrické).

Krb – naše Tiny Houses jsou připravená pro krbová kamna a jejich zapojení nebude nijak náročná záležitost. Vzhledem k malému prostoru doporučujeme krbová kamna do max. 4,5 kW výkonu.

Radiátory na elektřinu – v tomto ohledu hodně záleží na možnosti připojit Tiny House k elektrické síti. Příkon radiátorů je poměrně velký a je důležité, aby to Váš dome utáhnul. Zajímavější variantou jsou infra zářiče a infra desky, které mají nižší příkon a jsou nabízené i ve formě desek. Z toho důvodu nabízí nižší nároky na prostor, protože se dají instalovat přesně tam, kde je potřebujete (příp. i na strop).

Jak bude Váš vysněný Tiny House, záleží jen na Vás. V „Casa de MM“ Vám rádi pomůžeme navrhnout takovou variantu, která Vám bude vyhovovat. Samozřejmě s ohledem na kvalitu za dostupnou cenu. V tomto ohledu bych rád zdůraznil, že naším cílem není nabídnout Tiny House za nejnižší cenu. Na prvním místě je pro nás kvalita, protože si uvědomujeme, že pouze ve kvalitním domě je možné bydlet celoročně. Váš komfort a pohodlí je pro nás závazkem.

Elektrické topení Tiny House

Přidat komentář

Přehled komentářů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.